H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 黃石溫泉(二)

 

 

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

 

 

 

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 黃石溫泉(二)

 

高崖懸放千江浪,低谷側旁幾人閒。


天地含旋掌中覽,峽谷春秋許萬年。

 

 

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 黃石溫泉(二)

 

 

文章連結:https://chihming9999.pixnet.net/blog/post/272390372

 

 

三世多杰羌佛辦公室 http://www.hhdcb3office.org

 

第三世多杰羌佛辦公室的臉書 https://m.facebook.com/hhdcb3office/

 

    一念之間 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()