H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之一

 

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

 

H.H.第三世多杰羌佛

 

 

 

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之一

 


 

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞


 

山城景三首之一

 

明風木樓江接聯,道坡蚓缺幾回還。

 

水流影倒終年固,百萬航爭景不遷。

 

 

 

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之一

 

 

 

文章連結:https://chihming9999.pixnet.net/blog/post/286417308

 

 

 

三世多杰羌佛辦公室 http://www.hhdcb3office.org

第三世多杰羌佛辦公室的臉書 https://m.facebook.com/hhdcb3office/

 

成就解脫之路:https://learnthebuddha.blogspot.tw/

    一念之間 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()