close

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)(視頻)

 

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

 

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)(視頻)

 

 

 

 

視頻連結:https://youtu.be/nxXhYIVZmN8

 

 

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(七)(視頻)

 

 

文章連結:https://chihming9999.pixnet.net/blog/post/279718204

 

 

 

三世多杰羌佛辦公室 http://www.hhdcb3office.org

 

第三世多杰羌佛辦公室的臉書 https://m.facebook.com/hhdcb3office/

 
arrow
arrow

    一念之間 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()