close

《百喻經•愚人食鹽喻》

 

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

學習H.H.第三世多杰羌佛正法

 

 

《百喻經•愚人食鹽喻》

 

 

尊者僧伽斯那撰 

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

 

 

 

昔有愚人。至於他家。主人與食。嫌淡無味。主人聞已。 更為益鹽。既得鹽美。便自念言。所以美者。緣有鹽故。少有 尚爾。況復多也。愚人無智。便空食鹽。食已口爽。反為其患。

 

譬彼外道。聞節飲食。可以得道。即便斷食。或經七日。 或十五日。徒自困餓。無益於道。如彼愚人。以鹽美故。而空 食之。致令口爽。此亦復爾。

 

 

 

《百喻經•愚人食鹽喻》

 

 

文章連結:https://chihming9999.pixnet.net/blog/post/279832536

 

 

三世多杰羌佛辦公室 http://www.hhdcb3office.org

 

第三世多杰羌佛辦公室的臉書 https://m.facebook.com/hhdcb3office/

 
arrow
arrow

    一念之間 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()